Royal Nha trang beach hotel & spa

18 Lê Quý Đôn, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang

(058) 3514 514

www.facebook.com/royalnhatrang

sales@goldentuliphotel.com.vn

www.khachsannhatrang.com.vn